Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

6 iyul 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 32,484,000 manat, repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 24 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,38%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,43% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.