Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

10 iyul  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 16,381,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.30% təşkil edən bağlanılmış 6 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.63% təşkil etmişdir.