Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

9 iyul 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 38,156,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.70% təşkil edən bağlanılmış 37 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.36%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.67%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.60% təşkil etmişdir.