Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

8 iyul 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 250,252,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.33% təşkil edən bağlanılmış 53 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.93%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5.50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.91%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7.00% təşkil etmişdir.