Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

5 iyul 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 69,835,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 68 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.41%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.53%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.50% təşkil etmişdir.