Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

3 iyul 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 33,932,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-5.80% təşkil edən bağlanılmış 14 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.58%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 5.80% təşkil etmişdir.