Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

1 iyul 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 166,833,900.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.20%-7.00% təşkil edən bağlanılmış 30 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.20%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5.82%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.64%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.32% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.60% təşkil etmişdir.