Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

28 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 184,134,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.39%-6.60% təşkil edən bağlanılmış 57 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.60%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.56%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.85%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.60% təşkil etmişdir.