Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

27 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 426,313,500.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.00% təşkil edən bağlanılmış 86 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.04%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.43%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.01%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.41% təşkil etmişdir.