Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

25 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 39,195,700.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 52 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.89%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.09%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.65, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir.