Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

24 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 96,355,300.00 manat, repo faiz dərəcəsi 4.50%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 92 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.82%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5.50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.33%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir.