Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

21 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 145,198,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.00% təşkil edən bağlanılmış 45 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.67%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.55%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.59% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.60% təşkil etmişdir.