Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

20 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 275,000,000.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 48 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.17%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.84% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.40% təşkil etmişdir.