Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

14 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 432,390,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.50%-7.00% təşkil edən bağlanılmış 40 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.52%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.67%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.60%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7.00% təşkil etmişdir.