Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

13 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 22,179,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.80%-6.40% təşkil edən bağlanılmış 15 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5.80%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.34% təşkil etmişdir.