Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

11 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 32,055,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-8.00% təşkil edən bağlanılmış 13 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.20.