Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

10 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 42,197,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.23%.