Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

7 iyun 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 47,174,100.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.75% təşkil edən bağlanılmış 107 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.48%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.93%. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 6.50%.