Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

6 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 26,609,900.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.70% təşkil edən bağlanılmış 20 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.35%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.35, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.40% təşkil etmişdir.