Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

5 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 116.962.800,00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.10% təşkil edən bağlanılmış 73 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.86%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.41%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.70%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.00% təşkil etmişdir.