Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

4 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 98,420,300.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 22 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.18% təşkil etmişdir.