Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

3 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 90,806,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 16 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.22%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5.59% təşkil etmişdir.