Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

31 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 29,560,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.70%-7.00% təşkil edən bağlanılmış 18 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 7.00% təşkil etmişdir.