Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

30 may 2024-ci il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 25,527,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.64%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.80% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 6.80% təşkil etmişdir.