Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

29 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 178,482,900.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 56 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.22%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.58%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.97%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6.30 % təşkil etmişdir.