Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

24 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 20,738,300.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.70% təşkil edən bağlanılmış 19 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.22%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.64%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.07%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.70% təşkil etmişdir.