Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

23 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 87,973,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 4.50%-7.25% təşkil edən bağlanılmış 22 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.22%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7.19%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.75%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4.50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.25% təşkil etmişdir.