Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

22 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 112,890,100.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 47 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.22%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.95%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 7.00%  təşkil etmişdir.