Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır..

21 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 157,081,600.00 manat,  repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 31 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.20%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.68%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.70% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.20% təşkil etmişdir.