Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

20 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 81,704,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 38 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.26%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7.01%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.92%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.12% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.20% təşkil etmişdir.