Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

17 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi0 məbləği 51,93,800,00 manat, repo faiz dərəcəsi 5,00%-7,00% təşkil edir və 22 repo əqdi üzrə bütün əqdlər hesablanan repo əsas faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) 6.00%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.72% təşkil edilmişdir.