Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

16 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 71,900,500.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.50% təşkil edən bağlanılmış 38 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.39%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.90%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.13% təşkil etmişdir.