Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

15 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 163,630,700.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.00% təşkil edən bağlanılmış 36 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.93%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5.61%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir.