Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

25 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 15,370,000 manat, repo faiz dərəcəsi 4,50%-5,00% təşkil edən bağlanılmış 10 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 4,50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 4,50%, 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.