Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

13 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 110,844,200.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.20% təşkil edən bağlanılmış 46 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.66%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.33%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.56% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.20% təşkil etmişdir.