Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

10 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 5,379,400.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.80% təşkil edən bağlanılmış 14 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.21% təşkil etmişdir.