Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

8 may  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 94,704,700.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-7.25% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.00%,1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 7.20%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 7.15%  təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 7.25% təşkil etmişdir.