Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

2 may 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 20,955,300.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.00%-6.50% təşkil edən bağlanılmış 15 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5.19% təşkil etmişdir.