Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır.

30 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 110,977,600.00 manat, repo faiz dərəcəsi 5.80%-7.56% təşkil edən bağlanılmış 37 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 6.70%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6.80%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 6.75% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6.30% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 7.25 % təşkil etmişdir.