Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

23 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 55,534,600 manat, repo faiz dərəcəsi 4,50%-5,50% təşkil edən bağlanılmış 29 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,50%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,00%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,75% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.