Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

22 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  34,410,800 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,00%-7,00% təşkil edən bağlanılmış 21 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,11%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,75% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAIB (1-3 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.