Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

5 aprel 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  23,340,600 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,00%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 24 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,39% təşkil etmişdir.