Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

1 aprel  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  162,641,100 manat,  repo faiz dərəcəsi  4,50%-6,70% təşkil edən bağlanılmış 56 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,52%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,45% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,50% təşkil etmişdir.

Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,70%, təşkil etmişdir.