Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

3 mart 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 36,122,700 manat, repo faiz dərəcəsi 4.5% - 4.9% təşkil edən bağlanılmış 21 repo əqdi üzrə hesablanmış  repo istinad faiz indeksi 1W AINA 6-8 gün üzrə 4.64% olaraq formalaşmışdır.