Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

14 mart  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  43,232,200 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,50%-6,10% təşkil edən bağlanılmış 17 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,77% ,1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,00% təşkil etmişdir.