Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

6 mart  2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  154,406,700 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,30%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 23 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 5,72%, 2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 5,50% təşkil etmişdir.