Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

20 iyun 2023-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  58,057,000 manat,  repo faiz dərəcəsi 4,20%-5,00% təşkil edən bağlanılmış 28 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,00%,  2W AINAAO (13-15 gün) üzrə 4,67%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 4,50% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 2W AINAIB (13-15 gün) üzrə 5,00% təşkil etmişdir.