Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

5 mart 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği  17,154,800 manat,  repo faiz dərəcəsi  5,80%-6,50% təşkil edən bağlanılmış 6 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,35%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir.