Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

27 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 23,850,100 manat, repo faiz dərəcəsi 5,00%-6,80% təşkil edən bağlanılmış 14 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,25%, 1W AINAAO (6-8 gün) üzrə 6,80%, 1M AINAAO (29-32 gün) üzrə 6,20% təşkil etmişdir. Banklararası əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi 1W AINAIB (6-8 gün) üzrə 6,80% təşkil etmişdir.