Repo əqdləri üzrə istinad faiz indeksi formalaşmışdır

22 fevral 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasında nominal üzrə ümumi məbləği 106,468,900 manat,  repo faiz dərəcəsi 5,00%-6,50%  təşkil edən bağlanılmış 10 repo əqdi üzrə bütün əqdlər əsasında hesablanan repo istinad faiz indeksi  1D AINAAO (1-3 gün) üzrə 5,31% təşkil etmişdir.